Vrijdag 16 juli laden containers

Anders dan de voorbije jaren kregen we dit keer twee containers van de gemeente om ons materiaal in te stouwen.  Dit vergde wel het nodige inzicht van de leiding om alles op een juiste manier geladen te krijgen.  Immers de containers worden opgetrokken en het materiaal mag dan niet gaan schuiven.  Helaas besliste de transporteur dat één container te zwaar geladen was, en diende de helft van het materiaal overgeladen te worden naar een derde container.