Adres briefwisseling

A d r e s

De kinderen (en misschien zelfs de leiding ook?) vinden het altijd fijn als ze een kaartje of briefje met nieuws van het thuisfront ontvangen.
Adresseer brieven en kaartjes aan uw oogappel(s) als volgt:

‘Naam en Voornaam van uw kind’
Scouts en Gidsen Neerharen
p/a Melchior Wilfired
Arenbüschel 18

4760 Büllingen