Wie zijn de jins ?

Beste Scouts en Gidsen, ouders en sympathisanten 

Zoals u misschien al weet, of nog niet weet, is er sinds enkele jaren een nieuwe tak binnen onze Scouts: de Jins. Zij zijn laatste jaar lid en worden klaargestoomd om volgend jaar als leider binnen onze Scouts te functioneren. 

Sint-Maarten

We zouden iedereen die er zaterdag bij was op onze Sint-Maarten hartelijk willen bedanken! Het was weer een uitstekende editie. We hadden veel geluk met het weer en de sfeer zat er ook goed in! Hopelijk hebben jullie er evenveel van genoten als wij. Tot volgend jaar!

Activiteiten per tak

Dag allemaal

Even een kort berichtje voor de nieuwe leden wat betreft de communicatie van de leiding tot de ouders en andersom.

Voor wederzijdse communicatie gebruiken wij voornamelijk deze site. De laatste vrijdag van de maand zal het maandprogramma per tak op deze site verschijnen, bovenaan kan u op 'takken' klikken en zo op de takagenda terecht komen (links op het scherm). Normaal gezien gaan de activiteiten elke zondag door van half 2 tot half 5. Het kan echter zijn dat de leiding een avondactiviteit organiseert op vrijdag. Het beste is dus dat u de takkenagenda goed in de gaten houdt.

TRANSPARANTIE, laten we daar naar streven !

We kennen binnen onze scoutsvereniging meerdere groepen, de leden verdeeld in verschillende takken, de leiding, de oud-leiding en het oudercomité.
De werking is volledig in handen van de groepsraad (of leiding). Samen met de enthousiaste leidingsploeg wordt er op een groepsraad informatie uitgewisseld, nieuwe ideeën bedacht, activiteiten voorbereid of samen gezocht naar oplossingen. De groepsleiding zit de groepsraad voor.

Pagina's